Aerenterectasia teriminin tıbbi anlamı; n. Barsakların gazla gerilemsi, barsak gerginliği.