Aerobe teriminin tıbbi anlamı; n. Aerob (Serbest oksijen önünde yaşayan ve üreyebilen mikroorganizm).