Aerocolpos teriminin tıbbi anlamı; n. Vajenin gazla gerilmesi, aerokolpos.