Aeroembolism teriminin tıbbi anlamı; n. Dağlara sür'atle çıkıldığı zaman kanda ve dokularda azot kabarcıklarının yer alması hali, aeroembolizm, hava ambolisi.