Aerogenesis teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Gaz oluşumu, erojenez.