Aerogram teriminin tıbbi anlamı; n. Tüp şeklinde veya içi boş olan organların, içlerine hava veya bir başka gaz doldurulduktan sonra çekilen röntgen filmleri.