Aerotaxis teriminin tıbbi anlamı; n. Havaya yönelim, aerotaksi.