Aerotherapeutics teriminin tıbbi anlamı; n. Hava veya gazlarla tedavi.