Aerotonometer teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda ve organizmanın diğer sıvı (liquidum) larında gaz basıncını ölçmekte kullanılan cihaz, aerotonometre.