Aerotropism teriminin tıbbi anlamı; n. Havaya yönelim, hücre protoplazmasının oksijene karşı gösterdiği reaksiyon yeteneği.