Afferent Tract teriminin tıbbi anlamı; Getirici yol: