Affinity teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. 1. Cazibe, 2. İlgi, meyil, temayül.