Afflux (Ion) teriminin tıbbi anlamı; n. Kan hücumu kan toplanması, ihtikan, konjestiyon.