Afibrinogenemia teriminin tıbbi anlamı; n. Dolaşan kanda fibrinojen yokluğu, afibrinojenemi.