After-Cataract teriminin tıbbi anlamı; n. Tekerrür eden katarakt.