Agalactia teriminin tıbbi anlamı; n. Doğumdan sonra sütsüzlük, aglaaksi.