Agalorhea teriminin tıbbi anlamı; n. süt akımının kesilmesi.