Agammaglobulinemia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda Agammaglabulin bulunması.