Aganglionosis teriminin tıbbi anlamı; n. Normalde bulunması gereken yerde, gangliyonların olmaması.