Agar teriminin tıbbi anlamı; n. Jieloz taşıyan kültür vasatı (medium).