Agastroneuria teriminin tıbbi anlamı; n. Mide sinirlerinin bozukluğu