Agenitalism teriminin tıbbi anlamı; n. Dölsüzlük, cinsiyetiszlik, 2. Üreme organlarının yokluğu ile ilgili semptomlar: Hadımlık semptomları.