Agenosomia teriminin tıbbi anlamı; n. Cinsel organların eksik oluşması, seksüel (üreme) organların tam oluşmaması, agenosomya.