Ageusia teriminin tıbbi anlamı; n. Tat alamama, tat alma duygusunu kaybetme.