Agger teriminin tıbbi anlamı; n. Çıkıntı, set, duvar, yığın.