Agglutinin teriminin tıbbi anlamı; n. Belirlenmesine yol açan spesifik bakteri veya hücre (kan globülleri)'le aglütinason veren antikor türü.