Agglutinins teriminin tıbbi anlamı; n. pl. Serumda mevcut olan, mikroorganizmalarla veya özel proteinlerle birleşerek agglutinasyon meydana getiren antikorlar.