A.g.g.s. teriminin tıbbi anlamı; "Anti gas gangrene serum" kelimeleri için kullanılan kısaltma.