Agitated teriminin tıbbi anlamı; a. Rahatsız, huzursuz, helecanlı, taşkın.