Agony teriminin tıbbi anlamı; n. Can çekişme, koma.