Agoraphobia teriminin tıbbi anlamı; n. Sokağa çıkma korkusu; Meydan korkusu; Topluluk korkusu. agorafobi.