Agraffe teriminin tıbbi anlamı; n. (Fr.) Çengel, agraf, kenet.