Agranulocyte teriminin tıbbi anlamı; n. granülsüz veya lenfoid lökosit, agranülosit.