Agranulocytosis teriminin tıbbi anlamı; n. agranülositoz: Kanda granülositlerin kaybolması. Had ve ateşli bir hastalık olup mukoza (ağız ve jenital organların) da geniş nekrotik yaralar yapar (lökositlerin yapılması ağırlamış parçalanması hızlanmıştır).