Agraphia teriminin tıbbi anlamı; n. Yazı yitimi, agrafi.