Ague teriminin tıbbi anlamı; 1. Sıtma, malarya, 2. Sıtma, titremesi, nöbet.