Aguish teriminin tıbbi anlamı; a. Sıtmalı, sıtma getiren, nöbetli.