Agulhon's Reagent, Biochem teriminin tıbbi anlamı; Agullhon reaktifi. Syreltik nitrik asit içersinde O.IN kromik asit solüsyonu (Primer alkollerin titrasyonunda kullanılır).