Ahlfeld's Sign teriminin tıbbi anlamı; Ahlfeld belirtisi (Gebelğin üçüncü ayından sonra uretus bölgesinin gayrimuntazam tetanik spazmları);