Aichmophobia teriminin tıbbi anlamı; n. İğne gibi sivri uçlu aletlere dokunmada görülen marazi ürküntü.