Ainhum teriminin tıbbi anlamı; n. Afrika'da zenciler arasında, özellikle erkeklerde görülen ve ekzotik bir troponevroz sayılan, genellikle ayak parmaklarından birinin (serçe parmak) düşmesi ile vasıflı, henüz sebebi belirtilmemiş bir afet, dactylolysis spontanea.