Air Plane Splint teriminin tıbbi anlamı; Kırık azayı havada asılı tutan atel;