Air Pump teriminin tıbbi anlamı; Hava sevketmeğe veya hava boşaltmağa mahsus aygıt, hava pompası;