Air teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Hava; 2. Soluk, nefes, 3. Gaz;