Alar, Aliform, Alate teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Kanatsı; 2. Kanatlı; 3. Kanada ait.