Albaras teriminin tıbbi anlamı; a n. 1. Abraş; 2. Abraşlık.