Albarran's Disease teriminin tıbbi anlamı; Albarran hastalığı, kolibasilüri;