Albedo teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Beyazlık derecesi (ışığı yansıtan bir yüzeyin yansıltma gücü); 2. Beyaz doku veya madde; 3. Hilal albedo unguum. albedo.