Albicans teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. Albicantia) Beyaz, beyazımtırak, aksı, albidus.