Albiduria teriminin tıbbi anlamı; n. Sidik renksizliği; (see chyluria).